Notă! Echipa este în vacanță în perioada 28 iulie - 15 august.
Comenzile primite în această perioadă se vor onora din 16 august.

"Sensul cel mare a fost părăsit.   De-atunci există moralitate si datorie."

Lao - Tse

"De la Origine, spiritul este vivant. Nu există viată spirituala altfel decât subiectivă si personală. Acesta este motivul pentru care are importanță doar chestiunea legată de cine și nu aceea de ce. Suntem astfel în situația de a depăși antinomia dintre rațional si irațional, antinomie în care cei mai mulți rămân prizonieri. Spiritul nu se poate concepe decât în mod rațional. Pe de altă parte, personalul este irațional. Pe când realul, a cărui acțiune creatoare se exersează în Univers, este peste tot o unitate indisolubilă între unul si altul, rațional si irațional – pe care îl interpretăm ca fiind sinteza acestora sau o integrală a celor două. În fapt, realul este în aceeași măsură rațional, precum si irațional. Ca și viața, el este în mod esențial irațional, dar în calitate de spirit este conform rațiunii. Ori Sensul, așa cum îl înțelegem noi, corespunde la ceea ce domină antinomia dintre rațional și irațional.

Dacă am ales acest termen excluzându-le pe toate celelalte, este pentru că plenitudinea Sensului comportă în mod natural ceva mai mult decât singura conformitate cu rațiunea. O simfonie în fața căreia orice concepție intelectuală ramâne fără putere nu ne apare deloc ca nefiind pătrunsă de Sens.

Același lucru se poate spune despre un poem care ordonează în felul său propriu sentimentele pe care n-am ști astfel să le supunem rațiunii, de asemenea, o capodoperă de artă plastică, o pictură pe care nu am ști să o definim exact decât în funcție de culorile acesteia. Ei bine, lucrurile nu stau deloc altfel în ceea ce priveste atitudinea cu privire la destin.

Vivantul nu este niciodată absolut irațional, căci el are peste tot un aspect rațional. Este unicul motiv pentru care orice explicare a lumii nu este absurdă din start, fiindcă noi punem toate aceste întrebări cu titlul de ființe gânditoare si pentru că a gândi este a raționa, este evident că toate filosofiile care nu vor să se suprime pe ele însele ca simplă intenție, trebuie să pună accentul pe aspectul logos. Iată de ce conceptul de Sens este cel mai conform unei poziții situate dincolo de rațional si irațional. Nu-l putem defini mai bine tocmai pentru că el încorporează ultima instanță a înțelegerii. Dar, pe de altă parte, el se revelează în orice experientă posibilă. Căci pentru propria sa constiintă, omul este, la urma urmelor, Spirit și, în consecintă, principiul însuși care conferă Sensul.

Dar nu este Spirit decât în calitatea sa de persoană unică și, în acest fel, ireductibilă doar la rațiune. Acest fapt lămurește caracterul total irațional si subiectiv al condițiilor acțiunilor sale. Exactitudinea obiectivă – a demonstrat-o istoria – nu este o garanție de supraviețuire. Lucrurile care posedă o valoare obiectivă, utilă, chiar adevărate si bune în sine, nu au fost niciodată în viață mai mult decât un element dezbrăcat de forța proprie. De asemenea, precum summum jus nu a fost adesea altceva decât summum injuria,  tot așa, în mâna celor răi, cele mai bune lucruri din lume nu au făcut altceva decât să se transforme în ceea ce este mai rău."

Hermann Keyserling - Cartea Originii

Ce fel de carti isi propune sa editeze Editura Sens ?

"Eu unul cred că o carte trebuie sa fie realmente o rană,
  că ea trebuie să răscolească într-un fel sau altul viața cititorului.
Când scriu o carte, ideea mea e să trezesc pe cineva, să-l biciuiesc."  
"O carte care lasă cititorul la fel cum era înainte de a o citi este o
carte ratată. 
O carte trebuie să provoace răni, să le adâncească chiar.
O carte trebuie sa fie o primejdie."

...zicea
cândva
Emil Cioran

Acesta este genul de cărti pe care intenționăm să le edităm, iar Ora 25 de C. Virgil Gheorghiu este un bun exemplu.

Căutăm genul de carte care-și propune să depășească antiteza si să ofere cititorului ,,trezit'', răscolit în acest astfel, posibilitatea propriei metamorfoze. Facem aceasta cu ajutorul unor autori mai puțin cunoscuți, cu titluri care nu au nicidecum pretenția de bestseller-uri, dar care pot fi percepute de cititor ca un câștig pentru dezvoltarea ontologică personală, și nu ca simple produse de consum.